Tapety a jejich značení

Symboly na tapetách informují o správném způsobu lepení tapety
Dle symbolů poznáme vlastnosti tapety - stálobarevnost, omyvatelnost apod.

Stálost na světle

  Dostatečná stálobarevnost na světle

  Uspokojivá stálobarevnost na světle.

  Dobrá stálobarevnost na světle.

  Velmi dobrá stálobarevnost na světle.

  Výborná stálobarevnost na světle.

Omyvatelnost

  Voděodolný povrch tapety. Vodě odolá při lepení tapety na
stěnu.Čerstvé skvrny od lepidla se mohou jemně setřít vlhkou
houbou.

  Omyvatelná, tzn. lehké znečištění se může odstranit vlhkou
houbou.

  Vysoce omyvatelná, tzn. znečištění kromě olejů, tuků atd. lze
odstranit slabým mýdlovým roztokem.

  Odolná proti drhnutí, tzn. znečištění lze odstranit slabým mýdlovým
roztokem a měkkým kartáčkem.

  Vysoce odolná proti drhnutí, tzn. nečistoty lze odstranit mechanicky
čistícím prostředkem a kartáčkem.

Sesazování vzoru

  Volné sesazení vzoru. Při lepení není třeba brát zřetel na vzor.

  Přímé sesazení vzoru. Vzory se lepí vedle sebe ve stejné výšce
podle údaje o raportu.

  Přesazení vzoru s údajem o raportu a přesazení; vzor na dalším
pruhu se vždy posune o velikost přesazení.

  Převrácené lepení, tzn. každý druhý pruh se lepí vzhůru nohama.

  Vodorovné sesazení vzoru. Pruh se nelepí svisle, ale vodorovně.

Zpracování

  Lepidlo se nanáší na tapetu.

  Lepidlo se nanáší na tapetovaný podklad, na stěnu

  Předklížená tapeta; zadní strana tapety je předem opatřena
vrstvou lepidla, které se aktivuje krátkým namočením ve vodě.

Různé symboly na tapetách

  Odolnost proti nárazu; označuje speciální tapety s obzvlášť
robustním tvrdým a elastickým povrchem.

  Přesah tapety a dvojitý řez; pruhy se překrývají o 5-8 cm a oříznou
se nožem s kluznou patkou.

Postup při odstraňování

  Beze zbytku odstranitelná tapeta, tzn. tapeta se při renovaci dá ze
stěny beze zbytku za sucha stáhnout.

  Odstranitelná vrchní vrstva. Vrchní vrstva tapety lze za sucha
stáhnout, ale spodní vrstva zůstává na stěně jako podklad.

  Tapeta odstranitelná za mokra; tapeta se důkladně namočí vodou
a beze zbytku odstraní.

Ostatní symboly na tapetách

  Duplexová ražená tapeta. Ražení je kvalitní a zůstává při
tapetování zachované.

  Sladěná látka, tzn. k této tapetě existuje sladěná záclonová nebo
potahová látka.