Fotovoltaická elektrárna Příbram Balonka

 • Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Národní plán obnovy Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000629 Společnost Vavex 1990 s.r.o. prostřednictvím projektu vystaví fotovoltaickou elektrárnu na střeše jednoho z vlastních skladů.
 • Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k poklesu nákladů na energie.

  Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Unie

  Projekty Evropské Unie

Realizace projektu Fotokatalyticky aktivní tapety

 • Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a ochodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu Fotokatalyticky aktivní tapety, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004801. Naše firma, ve spolupráci s VŠCHT, bude v časovém úseku 2016-2019 vyvíjet a posléze vyrábět nové fotokatalyticky aktivní tapety, které budou schopny čistit vzduch.

Vzdělávání ve firmě Vavex 1990 s. r. o.

 • Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání ve firmě Vavex 1990 s.r.o. č.2, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012818. Zaměstnanci naší společnosti budou tedy v letech 2020 – 2022 proškoleni v kurzech: měkké a manažerské dovednosti, obecné IT, specializované IT a technické a jiné odborné vzdělávání.
 • Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání ve firmě Vavex 1990 s. r. o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004767. Zaměstnanci naší společnosti budou tedy v letech 2017 – 2018 proškoleni v kurzech: měkké a manažerské dovednosti, obecné IT, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, obchodní dovednosti.

 • Projekty Evropské Unie

Účast firmy Vavex na zahraničních výstavách a veletrzích

 • Reg. číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012885. Společnost Vavex 1990 s.r.o. prostřednictvím projektu realizuje účast na 10 zahraničních výstavách v letech 2019 – 2020.
  Cílem projektu je posílit a upevnit aktivity a povědomí o výrobcích české značky na zahraničních trzích. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Unie.
 • Reg. číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008905. Společnost Vavex 1990 s.r.o. prostřednictvím projektu realizuje účast na 8 zahraničních výstavách v letech 2017 – 2018.
  Cílem projektu je posílit a upevnit aktivity a povědomí o výrobcích české značky na zahraničních trzích.
  Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Unie.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0­.0/0.0/15_016/00­00724 Společnost Vavex 1990 s.r.o. prostřednictvím projektu realizuje účast na 5 zahraničních výstavách v letech 2015 – 2018.
  Cílem projektu je posílit a upevnit aktivity a povědomí o výrobcích české značky na zahraničních trzích.
  Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Unie.
  Projekty Evropské Unie