Lepení tapet

Pomocí vodováhy naznačte kolmici pro první pás. Ta zaručí, že všechny následující pásy budou nalepeny rovně. Umístěte horní část prvního pásu až ke stropu s přesahem a srovnejte s načrtnutou kolmou linií. Pomocí pěnového válečku vytlačte všechny bubliny a vyrovnejte vrásky. U dalších pruhů nalepte, srovnejte okraje a pomocí válečku odstraňte všechny bubliny a vrásky.

V oblasti, kde se napojuje strop se stěnou, přitiskněte přebytek tapety, vyhlaďte pomocí stěrky a nože opatrně ořízněte.

Lepidlo nanášejte na stěnu nebo na tapetovaný podklad štětcem, štětkou či roztíracím válečkem. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a pak vyřízněte. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a potom ji přesně odřízněte.

Za samotným tělesem radiátoru netapetujte. Vždy zvolte pohledově vhodnou linku zakončení role tapety u radiátoru. U radiátorů stačí tapetu 10–15 cm založit.

V rozích pruh tapety ustřihněte tak, aby přesahovala na další stěnu o cca 2 cm. Tento přesah tapety nastřihněte na několika místech. Zbytek pruhu nebo nový pruh se nyní přiloží na tento přesah. U tapet se silnou strukturou tapetujte do rohu s malým přesahem.

Obecným pravidlem při lepení tapety na strop je, že tapeta jde pryč od světla. Tj. začíná se na stropě směrem od okna do středu místnosti. Vyznačte si pomocí vodováhy dva body ve vzdálenosti 50 cm v jedné lince od paralelní zdi. To zaručí, že další pásy budou vždy v rovině, i když není stěna rovná. Nalepte první pás podél linky a nechte vždy na začátku lehký přesah pásu tapety, přejeďte pás pomocí pěnového válečku a vyžeňte bubliny a nerovnosti. Pomocí plastové špachtle přimáčkněte přebytečnou roli do rohu nebo na zeď a ořízněte nožem. Tapetování stropu jde vždy lépe ve dvou.