Klasická výroba tapet - hlubotisk, sítotisk, flexotisk

Něco pro zajímavost k historii výroby tapet:

Výchozím bodem pro výrobu tapet v minulém století byl tradiční klihotisk se svými obrovskými stroji, po technické stránce tisk z výšky prováděný mokrým způsobem s dlouhými sušícími cestami a nízkou rychlostí tisku. Používali se klihové tiskací barvy a přibližně v roce 1965 se začal i při této výrobě používat způsob, zatím známý z jiných oblastí grafického řemesla, a sice hlubotisk a flexotisk. Tyto (pro tapety nové) technologie přivedly rychloběžné stroje s možností pracovat z kotouče na kotouč a další zpracování provádět odděleně od potisku. Pro tyto nové způsoby tisku bylo zapotřebí stejně přizpůsobené barvy, které musely být vyvinuty z barev již známých z flexotisku, neboť tapeta klade i další požadavky, a to zejména světlostálost, odolnost proti vodě, pevnost při ražbě a oděruvzdornost. Protože tapety visí na zdech po mnoho let, musí být používané pigmenty světlostálé, odstín barvy se působením světla nesmí změnit. Světlostálost se udává podle mezinárodní 8 stupňové škály a u běžných tapet se pohybuje mezi 7 a 8 stupněm. V klihotisku byla potřebná světlostálost zajištěná silnou vrstvou barvy, i když světlostálost pigmentů byla nižší. Oproti tomu je u flexotisku a hlubotisku vrstva barvy znatelně slabší, takže používané pigmenty musí mít dobrou světlostálost. Pro vysoce hodnotné zboží je možno realizovat nejvyšší světlostálost. Ovšem tento nárok má také svojí cenu. Obvykle je stanovená světlostálost kompromisem mezi technicky žádoucím a hospodářsky rozumném. Je nutné si uvědomit, že nemá cenu používat barvy s vyšší světlostálostí než mají používané papíry.

Současná výroba tapet v továrně firmy Vavex v Teplicích

Tisk tapet

Tisk tapet probíhá na šestibarevném hluboko tiskovém stroji Rotomec. Tento tiskový stroj je vlastně výrobní linka, která se sestává ze šesti tiskařských stolic, určených na potisk papíru, vliesu, polyetylenu a polypropylenu. Kompletně byl v minulých letech renovován a nainstalován nejmodernější on-line kontrolní systém. Zde se přenášením barvy z tiskařských válců na potiskovaný materiál tiskne vždy jedna barva, která je usušena v sušící komoře, následně druhá barva atd. Na konci tisku vznikne velká role potištěného materiálu, která je dopravena k dalšímu zpracování.

Rotomec je tiskový stroj je vlastně výrobní linka, která sestává se šesti tiskařských stolic, určených na potisk papíru, vliesu, polyetylenu a polypropylenu

Slepování tapet (kašírování)

Slepování – kašírování potištěné vrchní vrstvy tapety se spodní nosnou vrstvou, kterou může být 80g/m2 dřevitý papír nebo zejména v poslední době módní materiál z netkané textilie, tzv. vlies, probíhá na jedné ze dvou stáčecích a razících linek ve druhém patře tovární haly. Tyto linky provádějí kašírování (slepování) a ražbu tapetového papíru včetně svinutí do konečných rolí.

Každá z těchto linek se skládá z následujícího dílčího zařízení:

  • Odvíjecí stojan s elektromagnetickou brzdou
  • Zásobník papíru se samostatným pohonem
  • Kašírovací stolice
  • Rovnací stolice s registračním válcem snímání tahu papíru
  • Razicí stolice s ovládacím panelem
  • Elektrická rozvodná skříň
  • Sušící komora se zásobníkem papíru (nefunkční)
  • Stáčecí stolice

Slepování, ražba, ořez tiskařských značek a stáčení tapet probíhá na těchto linkách v jednom technologickém procesu. Potištěná vrchní vrstva se založí do jedné z odvíjecích stolic. Do druhé odvíjecí stolice se založí spodní nosná vrstva, na kterou je následně v nanášecí stolici pomocí gumového válce naneseno lepidlo. Následně jsou obě dvě vrstvy slepeny. Slepený materiál, kde vrchní vrstva je užší než spodní materiál, je unášena k ořezu okrajů – tiskařských značek a k razicí stolici.

Ořez tiskařských značek

Před razicí stolicí jsou na obou stranách umístěny rotační nože na ořez okrajů, kde jsou umístěny tiskařské značky, které slouží ke spasování jednotlivých vzorů. Ořezaný materiál je pomocí odsávacích ventilátorů vháněn do odsávacího potrubí, který unáší ořezaný materiál do I. nadzemního podlaží - volně padá do místnosti s vysokotlakým lisem.

Ražba

Následně je slepený sendvič unášen k razicí stolici, která je tvořena dvěma válci – vysokotlakým papírovým a ocelovým válcem, které jsou poháněny sestavou ozubených kol a nezávislými motory. V razicí stolici se pomocí ocelového a papírového válce provede příslušná ražba. Slepený, ořezaný a vyražený pás tapety je dále unášen do zásobníku. Právě zde probíhá sušení tohoto polotovaru.

Stáčení

Stáčení je prováděno na stáčecí lince Frastan, která má kapacitu 2.600 rolí tapet za 8 hodinovou pracovní směnu.

Balení

Po stočení 10 m roličky je tato zkontrolována a připravena k předposlední operaci – vložení etikety a zabalení roličky do folie, která je tepelně smrštěna v tepelném tunelu.

© 2010 - 2020 VAVEX | Ochrana osobních údajů | Cookies

Developed by: Smartim

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací >

0.01965